Inburgering

Reguliere trajecten

In het teken van inburgering verzorgt WES alfabetiseringstrajecten en inburgeringstrajecten, staatsexamentrajecten en ONA trajecten. Hierbij is WES aangesloten bij Blik op Werk en heeft een keurmerk. Deze trajecten zijn gericht op inburgeringsplichtigen, waarbij we korte, gemiddelde en lange trajecten aanbieden, variërend van een half jaar tot 2 jaar, afhankelijk van het niveau van de cursist. Voor deze inburgeringstrajecten kan een inburgeringsplichtige, een lening aanvragen bij DUO. Voor nadere informatie, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op deze website.

Daarnaast biedt WES een aantal speciale inburgeringstrajecten op maat. Hier volgt een opsomming van deze trajecten:

  • het traject ‘Statushouders in beweging breed’

  • het traject ‘Taaltraining NT2’ (voor werkenden)

  • het traject ‘Diverse trainingen’, die leiden tot betere communicatie en verdere ontwikkeling van de persoon, gericht op laagopgeleide en allochtone vrouwen

Participatie statushouders

Traject 'statushouders in beweging breed'

Het traject ‘statushouders in beweging breed’, heeft als doel om statushouders sneller te laten integreren in de maatschappij, waardoor ze ook de mogelijkheid hebben, om sneller hun positie op de arbeidsmarkt in te nemen of te verstevigen. Een tweede doel is om inburgeraars in staat te stellen, zelfstandig in de samenleving te functioneren. Ten derde signaleerde wes winter education services, als trainings -en bemiddelingsbureau, dat veel statushouders, die in een tussenfase zitten, wachtend op een beslissing over definitieve huisvesting, zich buitengesloten voelen, waardoor er een barrière ontstaat bij het integreren in de nederlandse maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Via het baanbrekende leer -en werktraject ‘Statushouders in Beweging Breed’ kan WES dit bewerkstelligen.

Traject: 'taaltraining nt2' (voor werkenden)

Binnen dit traject gaat het om een taaltraining voor werkende buitenlanders van verschillende afkomst, die beter willen en moeten communiceren op de werkvloer. Het betreft een training voor deelnemers, die reeds een cursus voor beginners hebben gevolgd. Bij deze taaltraining, wordt gebruik gemaakt van de methode ‘praktisch nederlands en communicatie op de werkvloer, ontwikkeld door joan kruitwagen – winter. Deze taaltraining is op landelijk niveau te verzorgen, met lokatie naar keuze.

Traject: diverse trainingen, die leiden tot betere communicatie en verdere ontwikkeling van de persoon, gericht op laagopgeleide en allochtone vrouwen

Het traject heeft als doel om een groep laag opgeleide en allochtone vrouwen beter te laten communiceren en de mogelijkheid te bieden beter voor zichzelf op te komen. Hierbij worden er trainingen gegeven aan deze groep over verschillende onderwerpen, die hen interesseren. WES biedt een totaaltraining, bestaande uit de taaltraining ‘Nederlands als tweede taal, een assertiviteitstraining in combinatie met de training sociale vaardigheden en een oriëntatiecursus, waarin deelnemers zichzelf beter leren kennen. Naast deze totaaltraining bieden wij ook een computercursus. Een derde onderdeel van het programma is een project, waarin hetgeen wat men leert in de trainingen, toepast in dit project, genaamd ‘Ik en de ander’.

Via de taaltraining wordt het taalniveau verhoogd, wat gekoppeld is aan het Europese taalpaspoort. Via de assertiviteitstraining in combinatie met de training sociale vaardigheden en de oriëntatiecursus wordt de sociale zelfredzaamheid verbeterd en geleerd beter voor jezelf op te komen. Deze trainingen worden samengebracht in een totaaltraining, omdat elke training op zich raakvlakken met elkaar heeft en dezelfde onderwerpen in elke deeltraining aan bod komen.

Binnen de computertraining leer je omgaan met de computer, waarbij allerlei toepassingen aan bod komen en wordt er extra aandacht besteed aan tekstverwerken.

In het project ‘Ik en de ander’ ga je individueel en in groepsverband werken aan een interessant project, waarbij het geen je geleerd hebt in de trainingen, in dit project toepast.

Schrijf je in voor de inburgeringscursus

Inschrijven

Onze vestigingen