Re-integratie

WES begeleidt mensen die vanuit werkloosheid of een arbeidshandicap weer toe zijn aan een nieuwe invulling van hun toekomst door terugkeer naar werk.

Dit gebeurt door middel van individuele begeleiding, scholing en zelfwerkzaamheid, waarbij stapsgewijs wordt gewerkt aan het onderzoeken en realiseren van deze stap.

Daarbij houdt WES zich aan de eisen, die gesteld worden aan de Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO), waarbij de cliënt zelf de regie blijft voeren over deze re-integratie.

Binnen de Individuele Re-integratieovereenkomst wordt een plaatsingsplan opgesteld, bestaande uit stappen, die door de cliënt moet worden genomen om weer aan het werk te komen. De cliënt moet het volledig eens zijn met dit plan en verplicht zich vervolgens het plan naar beste vermogen uit te voeren. Bij deze begeleiding door WES staan de wensen en behoeften van de cliënt voorop en proberen we samen werk te vinden op het niveau, wat de cliënt gewend was. Nadat de cliënt succesvol geplaatst is kan hij/zij rekenen op nazorg door WES gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt.

Binnen de re-integratie richt WES zich op werkzoekenden in verschillende fasen en biedt bemiddeling bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Daarbij werkt WES samen met gemeente en leer en werkbedrijven

Het programma van WES in het teken van Re-integratie heet Het Individueel Ontwikkelingsproject Nadere informatie over dit programma kunt u via de e-mail opvragen.

Het individueel ontwikkelingsproject

Vraag meer informatie aan

Onze vestigingen