Trainingen

Trainingen op maat (op een locatie van wes of incompany)

WES verzorgt diverse cursussen Nederlands en cursussen c.q. trainingen op het gebied van communicatie en sollicitatie.

De volgende trainingen bieden wij aan:

 • Nederlands als tweede taal (NT2)

 • Praktisch Nederlands en Communicatie op de Werkvloer

 • Communicatie trainingen

 • Sollicitatie trainingen

 • Loopbaanbegeleiding

 • Kennismaking met de Computer


pen-idea-bulb-paper

Individueel en in groepen, voor bedrijven en particulieren, zoals immigranten, expats, studenten met een Nederlandse achtergrond, op de locatie van uw keuze.

In onze cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) leer je de Nederlandse taal op verschillende niveaus, te beginnen met:

 • A0 tot A1 voor beginners

 • A0 tot A2, ook voor beginners

 • A1 tot A2

 • A2 tot B1 voor gevorderde studenten

 • B1 tot B2 ook voor gevorderde studenten

In de Nederlandse taalcursus word je getraind in de volgende componenten:

 • Spreken

 • Luisteren

 • Lezen

 • Kennus van de Nederlandse Maatschappij

 • Oriëntatie van de Nederlandse arbeidsmarkt

Omdat we cursussen op maat aanbieden, kunnen we meer aandacht besteden aan bepaalde componenten dan aan andere componenten, afhankelijk van het niveau en de vaardigheden van de studenten.

Praktisch Nederlands en communicatie op de werkplek is een training die zich bijvoorbeeld richt op professionele taal op de werkplek in een bepaalde branche en vaak wordt opgezet in overleg met een werkgever. De werkgever wil bijvoorbeeld dat werknemers beter communiceren op de werkplek.

Elementen bijvoorbeeld in de cursus ‘Praktisch Nederlands en communicatie op de werkplek’ kunnen worden gecombineerd met elementen in de cursus Nederlands als tweede taal. Dit is mogelijk omdat we op maat gemaakte trainingen kunnen aanbieden.

We kunnen de Nederlandse taalcursussen ook combineren met een communicatietraining en een sollicitatie-training

Individueel en in groepsverband, voor bedrijven en particulieren, op locatie van uw keuze.

In de communicatietrainingen waar het omgaan met situaties op communicatiegebied in de praktijk centraal staat, ligt het accent op het aanleren van bijvoorbeeld de volgende vaardigheden:

 • Bewust communiceren, bijvoorbeeld debat.

 • Begrijpelijk communiceren, bijvoorbeeld instructie.

 • Actief luisteren, vragen stellen en samenvatten.

 • Communicatiestoringen komen.

Op sollicitatiegebied geeft W.E.S. trainingen aan individuen en/of (kleine) groepen, waarbij stapsgewijs de verschillende zaken bij een goede sollicitatie aan bod komen. Daarbij kunnen de volgende stappen aan de orde komen:

 • Solliciteren is niet aangeboren, maar kun je leren

 • De voorbereiding op de sollicitatie

 • De sollicitatiebrief

 • Het sollicitatiegesprek

De werkwijze van wes

De klant staat centraal. Van te voren vindt er een intakegesprek plaats. In een intakegesprek worden uw individuele wensen of groepswensen besproken en wordt er bekeken, hoe wij deze wensen om kunnen zetten in één of meerdere cursussen, trainingen of trajecten. Daarbij wordt aandacht besteed aan het begeleiden in het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Hoe ziet een cursus of training er in het algemeen uit ?

In de cursussen, trainingen en trajecten staat de praktijksituatie centraal. Dat betekent veel oefenen in kleine groepen. De oefeningen leiden we kort theoretisch in, waarna het geleerde direct toegepast wordt.

De samenstelling van de cursusdagen c.Q. Trainingsdagen en trajecten wordt gemaakt tijdens of na het intakegesprek. Uw wensen en de situatie, waarin u werkt zijn bepalend.

De trainingen zijn meestal intensief, waarbij we veel van u vergen. Aan het einde van de training, moet u het gevoel hebben, veel geleerd te hebben en veel ideeën te hebben opgedaan, om in de praktijk toe te passen. Ter afsluiting wordt geëvalueerd en zonodig vervolgafspraken gemaakt.

Onze vestigingen